Digital Rådgivning

 

Digital strategi


Vi er din digitale sparringspartner i en jungel av muligheter. Hvilken retning skal dere gå digitalt fremover?  Du møter antakelig ofte på digitale utfordringer som er tidkrevende og ikke alltid like lett å ta stilling til. Performance marketing, Hubspot, SEO, attribution, big data, artificial intelligens, datafeed, automatisering, affiliate, programmatic. Det mangler ikke på muligheter det digitale kan tilby, men hvor skal du legge hovedvekten av markedsbudsjettet? En digital strategi svarer på hvorfor, hva, hvem og hvordan du skal bruke digitale kanaler til å oppnå ett eller flere mål. Vi legger sammen en plan for hvordan digitale kanaler skal skape økt verdi for selskapet ditt.

 

Workshop


I Brist ønsker vi å sette så mange virksomheter som mulig i stand til å oppnå fantastiske resultater. Noen ganger er det kun et lite dytt i riktig retning som trengs for at selskapet ditt skal nå nye høyder eller for å snu en negative trend. Hva som skal til, kan vi for eksempel finne ut av gjennom en felles workshop.

Et eksempel på en slik workshop kan være å ta utgangspunkt i en gjennomgang av selskapets Google Ads-konto - fra et helt nytt perspektiv. En Google Ads-konto er aldri ferdig optimalisert. Det finnes alltid noe som kan bli bedre og som vil gi enda bedre resultater. Dette skyldes ikke nødvendigvis at arbeidet som er utført ikke er godt arbeid – erfaringsmessig handler det ofte om mangel på tid og/eller ressurser.

 Vi gjør grundige analyser i forkant av alle workshops, deretter kommer vi med forslag  til tiltak og prioriteringer som kan gjøres for skape vekst for selskapet ditt. Vi tar utgangspunkt i bransjen dere tilhører og dagens digital strategi og ser på kontoen i lys av dette. Hele workshopen vil dreie seg om konkret arbeid med digitale kanaler og eventuelle andre temaer det skulle være behov for å gå inn på.

Sammen kan vi komme opp med en strategi som vil ta deg til nye høyder!